Zlewnia ścieków

#1

Jeszcze raz ponawiam temat przyjmowania nieczystości płynnych. Czy byłoby problemem zamknięcie zlewni w soboty? Mieszkam w Dębem już drugi rok. Niestety blisko zakładu komunalnego. W sobotę strach zaprosić znajomych bo smród z oczyszczalni jest okropny.
Proszę o wpisy za nieprzyjmowaniem ścieków w soboty. Wierzcie mi, Świat bez smrodu jest lepszy!!!