Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni w roku 2017

Nasza gmina partycypuje w kosztach budowy nowych przydomowych oczyszczalni ścieków:
http://www.debewielkie.pl/12969/

Wójt Gminy Dębe Wielkie ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dębe Wielkie.

Dofinansowanie inwestycji związanej z budową przydomowej oczyszczalni ścieków udzielane jest mieszkańcom Gminy Dębe Wielkie w formie dotacji w kwocie 3500 zł brutto, gdzie brak jest istniejącej lub projektowanej lub planowanej sieci kanalizacji sanitarnej.

Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków obejmuje częściowy zwrot wydatków poniesionych na zakup i montaż wyłącznie nowych przydomowych oczyszczalni ścieków zgodnych z normą PN – EN 12566-3+A2:2013.

O dotacje będą mogli ubiegać się mieszkańcy po złożeniu wniosku. Wnioski będą przyjmowane w Urzędzie Gminy Dębe Wielkie przez cały rok do wyczerpania środków.

Pliki do pobrania:

  1. Regulamin określający zasady udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Dębe Wielkie na dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dębe Wielkie .
  1. Mapa istniejącej lub projektowanej sieci kanalizacyjnej
  1. Wniosek o dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.