Angielski w wakacje z native speakerem w Smart School Zakręt


#1

EAL Summer Camp Plan in SMART SCHOOL
16-26 August 2016

Zapraszamy dzieci w wieku od 5 do 11 lat na półkolonie z językiem angielskim, których zadaniem jest zapoznanie nowych uczniów ze zwrotami i słownictwem towarzyszącym uczniom naszej szkoły na co dzień. Oswojenie się z językiem angielskim, pozwoli nowym uczniom łatwiej rozpocząć naukę w nowym roku szkolnym.
Nasi lektorzy komunikują się z dziećmi wyłącznie w języku angielskim. Wyjątek stanowią trudne sytuacje, gdy np. dziecko jest zdenerwowane.
Zajęcia językowe odbywać się będą codziennie od 16 do 26 sierpnia w godzinach 9-13.00 oraz 14.00- 15.30 ( pobyt możliwy od godz. 7.30 do 18.00)
Dzieci zostaną „zanurzone w języku”,
zajęcia poprowadzą: native speaker i doświadczony lektor filolog
Dzieci będą uczone przede wszystkim umiejętności komunikacyjnych i „żywego”, mówionego języka z wykorzystaniem metod TPR, dramy, krótkich form teatralnych itp.
nauka odbywać będzie się poprzez gry i zabawy o treści dostosowanej do zainteresowań dzieci
Dla dotychczasowych uczniów SMART SCHOOL
GRATIS !
Dla uczniów innych placówek i kandydatów zapisanych do SMART SCHOOL:
Placówka czynna jest od godz. 7.30 do godz. 18.00 Zapewniamy śniadanie, obiad i podwieczorek
opłata: za tydzień pobytu na półkoloniach to 300 PLN plus wyżywienie 11 zł dziennie.
W cenie: pobyt, intensywna nauka języka, zabawy na świeżym powietrzu, gry sportowe, seanse filmowe w kinie szkolnym i inne atrakcje. ( możliwe są dodatkowo płatne atrakcje np. basen, kino, wycieczka, propozycje podamy po zamknięciu listy uczestników by dostosować atrakcje do wieku i zainteresowań dzieci)
Przykładowy plan 1 dnia zabaw :
Zbiórka dzieci, zabawy swobodne.
Posiłek, zapoznanie ze zwrotami i słownictwem obowiązującymi na szkolnej stołówce. We are sure you’ll ask for seconds!
Gry i zabawy integrujące. Nauczymy się mówić o sobie i innych oraz wykonywać polecenia nauczyciela. Are you ready to plan an ice-cream party?
Gry i zabawy zespołowe na świeżym powietrzu lub w terenie Who would you choose to be the goose?
Posiłek, zapoznanie ze zwrotami i słownictwem obowiązującymi na szkolnej stołówce. Thirsty? Hungry?
Zajęcia art & craft Nauczymy się jak poprosić o klej, co to znaczy ‘Take out your scissors’ oraz powtórzymy kolory. Let’s make a mandala!
Zajęcia muzyczne. Nauczymy się piosenek i rymowanek, które nasi nauczyciele stosują w celu skupienia uwagi ucznia lub przy zmianie aktywności. „My feet are pointing forward…”
Posiłek, zapoznanie ze zwrotami i słownictwem obowiązującymi na szkolnej stołówce. Enjoy your meal!
Eksperymenty „Science for everyone” Projekcja filmowa, osłuchamy się ze słownictwem, które powtarza się przy wykonywaniu eksperymentów, powtórzymy liczenie. Let’s make a volcano!

ZAPRASZAMY
Zapisy:
sekretariat.warszawa@smartschool.edu.pl
666840640